Vilka jobb passar för en socionom?

Socionom blir den som läser socionomprogrammet – en 3,5 år lång utbildning som finns på både högskolor och universitet. Utbildningen är bred och det finns flera typer av jobb som socionom, så som biståndshandläggare eller socialsekreterare. För den med utbildning finns även möjlighet att arbeta för ett bemanningsföretag – något som kan medföra både variation och nya kunskaper.

Exempel på jobb för en socionom

Det finns många jobb som passar för den som är utbildad socionom men likt för alla är att det innebär någon form av arbete med människor. Det kan handla om att hitta rätt stöd och hjälp för en familj eller att stötta någon som befinner sig i en kris.

Några vanliga yrken för den med utbildning är:

  • Biståndshandläggare – Ett alternativ är att jobba som biståndshandläggare – en yrkesroll vars arbete bland annat går ut på att genomföra utredningar när det kommer till vårdbehov, till exempel för äldre eller för personer med funktionsnedsättning.
  • Socialsekreterare – En annat alternativ är att arbeta som socialsekreterare, vilket även det är ett yrke som innebär att personen genomför olika typer av utredningar, bland annat när det kommer till ekonomiskt bistånd, stöd och behandling för personer med missbruksproblematik samt stöd och hjälp till barnfamiljer.
  • Kurator – En utbildad socionom kan även ha ett jobb som kurator, vilket innebär att möta människor som är i behov av stöd och råd när livet känns tufft. En kurator arbetar mycket med samtal och försöker tillsammans med patienten att hitta lösningar eller förebyggande åtgärder för påfrestande livssituationer. En socionom som jobbar som kurator har vanligen någon form av vidareutbildning, till exempel inom socialt arbete.

Kan även arbeta inom bemanning

En utbildad socionom kan inte bara söka jobb på ”vanligt” vis, utan det finns även möjligheter att arbeta inom bemanning. Den som väljer den vägen har ingen vanlig anställning på en bestämd arbetsplats, utan arbetar i stället på uppdrag. På sätt och vis är det ungefär som att vara vikarie, då det ofta handlar om att fylla ut tillfälliga tomrum – till exempel under en sjukskrivningsperiod eller föräldraledighet.

Att arbeta via ett bemanningsföretag innebär bland annat mer variation och en större frihet är det kommer till att själv bestämma och styra över sin arbetssituation och det är dessutom vanligt att få högre lön än vid en anställning.