Föreläsare på konferenser

Duktiga föreläsare kan göra hela skillnaden mellan en bra och en dålig konferens. När syftet är att utbilda och motivera de anställda måste föreläsaren ha förmågan att göra just detta. Om man även vill locka utomstående till konferensen är det viktigt att välja föreläsare som är välkända inom sina respektive områden. Det hjälper också om de är kända för att vara duktiga talare.

Det finns många fördelar med att ta in föreläsare utifrån om konferensen hålls internt inom företaget. Framförallt blir det ett avbrott från vardagen för deltagarna vilket kan främja lusten att lära. Det kan också vara lättare för utomstående att motivera de anställda.

<h2>En bra föreläsare</h2>

En bra föreläsare kan sitt ämne utan och innan och brinner dessutom för det. Detta är dock ingen garanti för att personen i fråga ska kunna förmedla den kunskapen. Även den som är en passionerad och duktig ingenjör, till exempel, kan bli alltför specialiserad och teknisk i sin föreläsning. Det kan vara passande om han föreläser inför kollegor med samma kunskapsnivå men opassande om deltagarna på konferensen saknar dessa förkunskaper. Föreläsningen riskerar då att bli alldeles för svår att följa.

Föreläsaren måste alltså vara medveten om sin publik och utforma föreläsningen därefter. Personen ska kunna förklara saker klart och tydligt samt ha en god struktur på sitt framförande. Konkreta exempel är alltid att föredra framför alltför mycket teoretiserande. Power Point-presentationer kan vara bra om föredraget handlar om att meddela viktig information. Rör det sig om ett motivationstal är det dock bättre om inga sådana hjälpmedel används. Vid presentationer gäller alltid regeln att ju mindre information som finns på Power Point-bilderna desto bättre. Dessa är tänkta att fungera som ett informationsstöd, inte som en nedteckning av hela föredraget.

<h2>Att tänka på vid bokning av föreläsare</h2>

Beroende på temat för konferensen kan det redan finnas självklara föreläsare. Temat kan till exempel röra dopingdömda elitidrottsmän och det finns en önskan om att bjuda in någon som kan delge sina personliga erfarenheter av detta. Då finns det en relativt liten men välkänd skara av potentiella talare att välja mellan. En person med specialistkunskaper vars skicklighet som talare redan är känd hos konferensarrangören är naturligtvis också en god kandidat. I dessa fall är det en god idé att vända sig direkt till föreläsaren för att boka denne. De flesta föreläsare har hemsidor genom vilka det går att kontakta dem direkt.

Det är också möjligt att gå via förmedlingar men detta innebär ofta extrakostnader eftersom förmedlingsavgiften också måste betalas. En förmedling kan dock vara en bra hjälp när ett visst ämne ska tas upp på en konferens och det inte finns någon specifik kandidat redan i åtanke. De kan då hjälpa till med att hitta den rätta personen.

Att boka en professionell föreläsare kan kosta mellan 10 000 och 40 000 kronor per föredrag. Ju mer erfaren och omtalad en föreläsare är, desto dyrare blir det. Moms och resekostnader tillkommer dessutom. Därför kan det vara bra att leta efter en föreläsare som har liknande erfarenhet men som inte uppnått samma kändisstatus, då detta ofta kan bli billigare. Goda referenser är givetvis viktiga.

<h2>Typer av föreläsare</h2>

Vad vill du uppnå med din konferens? Detta påverkar vilken typ av talare du väljer när det inte handlar om att boka någon med specialistkunskaper.

  • Motiverande föreläsare: Dessa föreläsare har erfarenhet av att motivera andra genom sina tal. De föreläser i huvudsak om ämnen berör som kreativitet, självförtroende, arbetsglädje, kommunikation, bemötande, humor i arbetslivet och inspiration. En sådan föreläsare är ett bra val om din konferens i huvudsak ska tjäna till att motivera dina medarbetare.

  • Inspirerande föreläsare: Dessa skiljer sig från de motiverande föreläsarna genom att de fokuserar på att förstärka och förbättra färdigheter i yrkeslivet. Några exempel inkluderar föreläsningar om hur man blir en bättre säljare, hur man förbättrar sin service och kommunikation, ledarskap, konflikthantering och målfokusering.

  • Komiker: Att anlita en komiker som föreläsare är en företeelse som blir allt vanligare. Föreläsaren behandlar med humor ett ämne som är relevant för konferensdeltagarna. Det kan förse konferensdeltagarna med välbehövlig underhållning.

  • Kända talare: Det kan ibland vara önskvärt att anlita en talare som i första hand är berömd och i andra hand kan föreläsa om något som är relevant för konferensen. En sådan talare kan hjälpa till att höja profilen på en konferens, vilket är särskilt användbart om huvudsyftet med evenemanget är att marknadsföra nya produkter eller idéer.

  • Moderatorer och konferencierer: En professionell moderator eller konferencier kan vara en tillgång på en större konferens där det är viktigt att skapa ett genomgående tema för evenemanget. Det kan vara en särskild fördel om många olika ämnesområden måste bindas samman.